การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

คนไทยมากกว่า 22 ล้านคนต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บเนื่องจากการบริโภคเกลือและโซเดียมสูงและในแต่ละปีมีผู้ป่วย 20,000 รายเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคหนึ่งในสี่โรค นักวิชาการและผู้สนับสนุนด้านสุขภาพจึงเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงโดยอ้างว่ามาตรการดังกล่าวจะนำไปสู่อุตสาหกรรมอาหารที่ปรับอาหารของผู้คนในราคาเพียง 5.3 ล้านบาท

แต่ช่วยประหยัด ชีวิตของ 32,670 คน ดร. สุรศักดิ์กันทุเวศศิริประธานเครือข่ายเกลือต่ำแห่งประเทศไทยกล่าวในงานสัมมนาว่าคนไทย 13.2 ล้านคนป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 500,000 คนจากโรคหลอดเลือดสมองและ 750,000 คนไทยจากโรคหลอดเลือดหัวใจและ 7.6 ล้านคนจากโรคไต รักษาไตฟอกไตทุกปี การสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ปริมาณโซเดียมที่มากเกินไปทำให้คนไทยเสียชีวิตปีละ 20,000 คนและเมื่อรวมกับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมูลค่า 98.976 พันล้านบาทต่อปี

Posted In CategoriesNews