การพัฒนามนุษย์เพื่อช่วยปรับปรุงสุขภาพการศึกษา

การวิจัยสามารถเข้าใจการพัฒนามนุษย์เพื่อช่วยปรับปรุงสุขภาพการศึกษาในเซลล์เดียวของเราได้แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบของเซลล์ที่แน่นอนของ decidua และรกเป็นครั้งแรกและวิธีการที่เซลล์จากการพัฒนารกและมดลูกการสื่อสารนี้มีนัยสำคัญมากสำหรับการทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในการตั้งครรภ์ตามปกติและการศึกษาสิ่งที่สามารถไปอย่างผิดปกติ

ในช่วงเงื่อนไขเช่นก่อน ภาวะครรภ์และภาวะแท้ง การก่อตัวของ decidua มีความสำคัญต่อการตั้งครรภ์ที่ประสบความสำเร็จและการศึกษาของเราได้เปิดเผยชนิดย่อยใหม่ของเซลล์ภายใน decidua แล้วชี้แจงเพิ่มเติมว่าแต่ละเซลล์ทำอะไรจะช่วยได้ เพื่อทำความเข้าใจว่าการตอบสนองภูมิคุ้มกันของมารดาจะช่วยให้การตั้งครรภ์ประสบความสำเร็จได้อย่างไร การทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่นี้ยังมีผลต่อการศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง เซลล์เนื้องอกสามารถใช้กลไกที่คล้ายกันเพื่อหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกันและดึงเลือดใหม่เพื่อให้สารอาหารและออกซิเจนในการเจริญเติบโตของเนื้องอก