การร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบกลาง

รัฐบาลกลางได้เริ่มกระบวนการจัดทำแนวทางในการจัดการความคับข้องใจหรือการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบกลาง ไม่มีคำแนะนำในการจัดการข้อร้องเรียนต่อ CVC กระทรวงกล่าวในการตอบสนองต่อคำค้นหา RTI หรือสิทธิในการสืบค้นข้อมูล การยืนยันของกระทรวงการต่างประเทศมาท่ามกลางการถกเถียงอย่างรุนแรงในสำนักสืบสวนกลางที่เกี่ยวข้อง

กับผู้อำนวยการ Alok Kumar และกรรมการพิเศษ Rakesh Asthana เจ้าหน้าที่สองคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอย่างถูกต้องถูกส่งตัวไปที่ศูนย์ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ศาลฎีกาได้ถามคณะกรรมการระวังกลางว่าจะมีการกำกับดูแลเรื่องความเชื่อในเรื่องการทุจริตเพื่อให้เสร็จสิ้นภายในสองสัปดาห์การสืบสวนข้อกล่าวหาต่อนาย Verma

Posted In CategoriesNews