ความผิดปกติของหัวใจ

แผนที่จะช่วยให้นักวิจัยระบุยีนที่สำคัญที่สุดที่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาวิธีรักษาใหม่สำหรับโรคหัวใจวายหัวใจวายและความผิดปกติของหัวใจ ตัวแปรทางพันธุกรรมมากกว่า 500 ชนิดเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนที่เรียกว่า ‘ไม่ใช่รหัส’ ของจีโนมซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้รหัสสำหรับโมเลกุลของโปรตีนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สิ่งนี้ทำให้นักวิจัยพยายามที่จะเข้าใจถึงความสำคัญของตัวแปรทางพันธุกรรมเหล่านี้เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการศึกษาถึงหน้าที่ของพวกเขา ลายเซ็นทางพันธุกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ซับซ้อนของมนุษย์รวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดจำนวนมากอยู่นอกยีนอย่างแท้จริงกระจายอยู่ทั่วทั้ง 98% ของจีโนมที่ไม่ได้เป็นรหัส” ผู้เขียนนำ Lindsey Montefiori, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ มหาวิทยาลัยชิคาโกสหรัฐฯ