จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน ทำความสะอาด กำจัดกลิ่น เสริมการบำบัดน้ำเสีย

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน ทำความสะอาด กำจัดกลิ่น เสริมการบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาด กำจัดไขมัน กำจัดกลิ่น เสริมการบำบัดน้ำเสีย
เริ่มต้นง่ายๆด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ทำความสะอาด กำจัดกลิ่น กำจัดไขมันอุดตัน กำจัดคราบไขมัน
ไม่มีเคมีที่เป็นอันตราย

ย่อยสลายสิ่งสกปรก ไขมัน น้ำมัน และ เสริมประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย
โรงแรม รีสอร์ท เพื่อสิ่งแวดล้อม | Green Hotel Green Resort | เริ่มต้นง่ายๆด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | ทำความสะอาด | กำจัดกลิ่น | กำจัดไขมันอุดตัน | กำจัดคราบไขมัน | ไม่มีเคมีที่เป็นอันตราย | ย่อยสลายสิ่งสกปรก | ย่อยสลายไขมัน | ย่อยสลายน้ำมัน | เสริมประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย | กำจัดตะกรัน | กำจัดตะไคร่น้ำ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ้งแวดล้อม ขอเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนช่วยให้ โรงแรม รีสอร์ท และ แหล่งท่องเที่ยว
ดำเนินงานได้ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียว
(มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
ของโครงการใบไม้เขียว โดย มูลนิธิใบไม้เขียว Green Leaf Foundation)

คุณพบปัญหาเหล่านี้หรือไม่

กลิ่นเหม็นจากโถสุขภัณฑ์ ที่แก้ไม่หาย | คราบตะกรัน เมือกสะสมอุดตันในโถสุขภัณฑ์ | กลิ่นเหม็นจากท่อพื้นห้องน้ำ/floor drain | กลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะ | น้ำเสียเกินมาตรฐาน | กลิ่นเหม็นหืนจากพื้นครัว โรงอาหาร | คราบไขมัน เมือกไขมัน อุดตันท่อระบายน้ำ | กลิ่นเหม็นจากบ่อดักไขมัน | ท่อน้ำทิ้งอุดตัน น้ำล้นเจิ่งนอง บริเวณพื้นครัว | น้ำเสียเกินมาตรฐาน (ค่าไขมันสูง,ค่าซี.โอ.ดี.สูง) | FOG COD BOD เกินกำหนด

โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ และ ที่พักอาศัยของคุณ มีปัญหาเหล่านี้หรือไม่?
กลิ่นเหม็น! จากห้องน้ำ โถสุขภัณฑ์ ที่แก้ไม่หาย
กลิ่นเหม็น! จากท่อพื้นห้องน้ำ/ floor drain
กลิ่นเหม็น! จากบ่อดักไขมัน
กลิ่นเหม็น! จากบ่อเกรอะ
กลิ่นเหม็น! จากขยะ
กลิ่นเหม็นหืน! จากพื้นครัว โรงอาหาร
คราบไขมัน เมือกไขมัน อุดตันท่อระบายน้ำ
คราบไขมัน คราบตะกรัน เมือกสะสม
อุดตันในโถสุขภัณฑ์
ท่อน้ำทิ้งอุดตัน น้ำล้นเจิ่งนอง บริเวณพื้นครัว
แมลงวัน แมลงสาบ พบมากในห้องครัว
น้ำยาทำความสะอาดกัดมือ, กลิ่นฉุนจากสารเคมีในน้ำยาทำความสะอาด
ค่าน้ำเสียเกินมาตรฐาน /ค่าไขมัน F.O.G/
ค่าสารอินทรีย์ในน้ำ B.O.D,C.O.D สูง
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจากการใช้
น้ำหอมปรับอากาศและสารเคมี
คุณแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร

ใช้น้ำยาทำความสะอาดเพิ่มขึ้น | ใช้น้ำยาเคมีเพิ่มขึ้น | ใช้สเปรย์น้ำหอมขจัดกลิ่น | ติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรค (เทียม) | ติดตั้งอุปกรณ์ดับกลิ่นหัวน้ำหอม | หาผง E.M ขจัดกลิ่น | หาน้ำ E.M ขจัดกลิ่น | ใช้งูเหล็กทะลวงท่อ | ตัด/ต่อท่อน้ำใหม่ บริเวณอุดตัน | ใช้น้ำร้อน โซดาไฟ กำจัดไขมัน

โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ และ ที่พักอาศัยของคุณ แก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร?
ใช้น้ำยาเคมีเพิ่มขึ้น ⇒ สิ้นเปลือง
ใช้น้ำยาทำความสะอาดเพิ่มขึ้น ⇒ สิ้นเปลือง
ใช้สเปรย์น้ำหอมกำจัดกลิ่น ⇒ แก้ปลายเหตุ ชั่วคราว สิ้นเปลือง
ใช้งูเหล็กทะลวงท่อ ⇒ แก้ปลายเหตุ ชั่วคราว
ติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรค (เทียม) +หัวน้ำหอม
⇒ แก้ปลายเหตุ ชั่วคราว สิ้นเปลือง
ตัด/ต่อท่อน้ำใหม่บริเวณอุดตัน ⇒ แก้ปลายเหตุ ชั่วคราว สิ้นเปลือง
หาผง/น้ำ E.M กำจัดกลิ่น, กำจัดไขมัน ⇒ แก้ปลายเหตุ สิ้นเปลือง
ใช้น้ำร้อน โซดาไฟ กำจัดไขมัน ⇒ แก้ปลายเหตุ สิ้นเปลือง อาจสร้างปัญหาใหม่

ให้เราช่วยคุณสิคะ!

แก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยงานวิจัย จาก สวทช. แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ในขั้นตอนเดียว
เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ลูกค้า ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม

1 ทำความสะอาดอเนกประสงค์ ทั้งห้องพัก ห้องครัว ห้องน้ำ และบริเวณทั่วไป
ใช้ได้กับทุกพื้นผิว

คุณประโยชน์ที่ได้รับในขั้นตอนเดียว เพียงแค่ใช้แทนน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาเคมี
ที่คุณเคยใช้เท่านั้น
ใช้ทำความสะอาดอเนกประสงค์ กำจัดและย่อยสลายไขมันทั้งระบบที่น้ำไหลผ่าน กำจัดกลิ่นอย่างได้ผลที่ต้นเหตุ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำหอมดับกลิ่น ลดปัญหาอันตรายจากสารเคมี
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
2 กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เฉพาะหน้า กำจัดที่ตัวกลิ่นโดยตรง ไม่ใช่น้ำหอมปรับอากาศ

คุณประโยชน์ที่ได้รับในการกำจัดกลิ่น เฉพาะหน้า
กำจัดกลิ่นท่อ กำจัดกลิ่นน้ำเน่าเสีย กำจัดกลิ่นขยะ
กำจัดกลิ่นเหม็นจากห้องน้ำ กำจัดกลิ่นซากสัตว์ กำจัดกลิ่นสิ่งสกปรกทั่วไป
ลดปัญหากลิ่นเบื้องต้นได้ทันที (ชั่วคราว) ลดปัญหากลิ่นระหว่างรอกำจัดที่มาของกลิ่น ลดความสิ้นเปลืองน้ำหอมปรับอากาศ

3 กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ด้วยการย่อยสลายกำจัดสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกำเนิดกลิ่นโดยตรง

คุณประโยชน์ที่ได้รับในการกำจัดกลิ่น ที่ต้นเหตุของกลิ่น ใช้ระยะเวลาต่อเนื่อง
ซึ่งได้ผลในระยะยาว
กำจัดกลิ่นท่อ กำจัดกลิ่นน้ำเน่าเสีย กำจัดกลิ่นขยะ
กำจัดกลิ่นเหม็นจากห้องน้ำ กำจัดกลิ่นซากสัตว์ กำจัดกลิ่นสิ่งสกปรกทั่วไป
ลดปัญหากลิ่นได้ทันทีและต่อเนื่องในระยะยาว ลดปัญหากลิ่นที่แหล่งกำเนิดโดยตรง ลดปัญหาผลกระทบกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

4 กำจัดกลิ่นและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย บำบัดของเสีย สิ่งสกปรก
ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมในสุขภัณฑ์ (Urinal Sanitizer Dispenser)

กำจัดกลิ่น Urinal Sanitizer Dispenser

คุณประโยชน์ที่ได้รับในการกำจัดกลิ่น ใช้งานร่วมกับ Urinal Sanitizer Dispenser
กำจัดกลิ่นท่อ กำจัดกลิ่นจากต้นเหตุของกลิ่น ประหยัดการใช้น้ำยาในระยะยาว
กำจัดกลิ่นเหม็นจากห้องน้ำ ประหยัดการใช้น้ำหอมดับกลิ่น เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดของเสียและน้ำเสีย
ลดปัญหากลิ่นได้ในระยะยาว ลดปัญหากลิ่นที่แหล่งกำเนิดโดยตรง ใช้งานง่ายเติมแทนน้ำยาเดิมได้ทันที

5 กำจัดเชื้อรา, ฆ่าเชื้อโรค, กำจัดคราบตะกรัน, กำจัดคราบเลือด, คราบน้ำมัน ไขมัน,
ช่วยฆ่าเชื้อและกำจัดสิ่งสกปรกในพรม

คุณประโยชน์ที่ได้รับในการกำจัดคราบเชื้อรา คราบเลือด คราบตะกรัน คราบไขมัน
กำจัดคราบเชื้อรา คราบเลือด คราบตะกรัน คราบไขมัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด
ฆ่าเชื้อโรค ทั้งเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ E.Coli, Salmonella, เชื้อไวรัส H1N1 เป็นต้น เพื่อสุขอนามัยที่ดีของคุณ ห้องอาหารปลอดเชื้อ
ไม่ใช่เคมีที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโดยตรงแต่เป็นขบวนการธรรมชาติที่ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค และขบวนการดังกล่าวยังช่วยเพิ่ม O2 ในน้ำด้วย ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังช่วยเสริมการบำบัดน้ำเสียอีกด้วย
6 ล้างคราบไขมัน น้ำมัน สิ่งสกปรก สำหรับภาชนะ เครื่องครัว จาน ชาม
อุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสกับอาหาร

คุณประโยชน์ที่ได้รับในการกำจัดคราบไขมัน สิ่งสกปรก สำหรับภาชนะเครื่องครัว อุปกรณ์
ที่ต้องสัมผัสกับอาหาร
ใช้ทำความสะอาดโดยกำจัดคราบไขมัน น้ำมัน และ สิ่งสกปรก เพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด
เป็นสารสกัดจากธรรมชาติย่อยสลายง่าย ไม่มีอันตรายจากเคมี เพื่อสุขอนามัยที่ดีคุณ ห้องอาหารสะอาด
มีส่วนประกอบของสารทางชีวภาพที่ไม่ใช่จุลินทรีย์ ช่วยให้โมเลกุลน้ำมัน ไขมัน เล็กลง

ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังช่วยเสริมการบำบัดน้ำเสียด้วยเช่นกัน
7 ล้างทำความสะอาดมือ สำหรับแขกที่มาพัก พนักงาน และตัวคุณ

คุณประโยชน์ที่ได้รับจากน้ำยาล้างมือที่สกัดจากสารธรรมชาติ
ใช้ทำความสะอาดโดยกำจัดคราบไขมัน และ สิ่งสกปรก เพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด
เป็นสารสกัดจากธรรมชาติย่อยสลายง่าย ไม่มีอันตรายจากเคมี เพื่อสุขอนามัยที่ดี ถนอมผิว ผิวไม่กระด้าง ไม่ระคายเคือง
มีส่วนประกอบของสารทางชีวภาพที่ไม่ใช่จุลินทรีย์ช่วยให้โมเลกุลน้ำมัน ไขมัน เล็กลง ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังช่วยเสริมการบำบัดน้ำเสียด้วยเช่นกัน
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ้งแวดล้อม ขอเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนช่วยให้ โรงแรม รีสอร์ท และ แหล่งท่องเที่ยว

Posted In CategoriesNews