ถวายพระพรชัยมงคลจักรพรรดิญี่ปุ่น

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะเสด็จออก ณ ห้องต้นสนภายในพระราชวังอิมพีเรียล เพื่อทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากพระบรมวงศานุวงศ์

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะเสด็จออก ณ ห้องต้นสนภายในพระราชวังอิมพีเรียล เพื่อทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากพระบรมวงศานุวงศ์ นำโดยเจ้าชายฟุมิฮิโตะ เจ้าชายอะกิชิโนะ มกุฎราชกุมารและพระอนุชาในสมเด็จพระจักรพรรดิ และเจ้าหญิงคิโกะ มกุฎราชกุมารีและพระวรชายา ก่อนหน้านั้น สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ พระชนมพรรษา 59 พรรษา พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการในการเสด็จขึ้นครองราชย์ หลังการสละราชสมบัติของอดีตจักรพรรดิอากิฮิโต ผู้เป็นพระราชบิดา

Posted In CategoriesNews