ภาครัฐในการส่งเสริมชาวบ้านปลูกพืชพัฒนาคุณภาพ

วันหลังคงไม่มีใครอยากเข้ามาช่วยภาครัฐในการส่งเสริมชาวบ้านปลูกพืชพัฒนาคุณภาพเมื่อซีพีมารับซื้อข้าวคุณภาพดีโดยซื้อตรงกับชาวบ้านทำให้ชาวบ้านกว่า 95% ได้รับเงินสู่กระเป๋าโดยตรงซึ่งถือว่าพะเยาโมเดลประสบความสำเร็จ แต่กลับมีการออกมาโวยวายผ่านสื่อ ล่าสุด เรืออากาศตรี อดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุนได้เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวชาวบ้านได้ประโยชน์

มากกว่า 95% ขึ้นไป ส่วนอีก 5% ที่ไม่ได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มพ่อค้าคนกลาง ที่รับซื้อข้าวจากชาวนาเพื่อหวังเก็งกำไรไปขายให้ซีพีในราคาสูง ๆด้านนายอำเภอกล่าวว่า พ่อค้าคนกลางมีการปลอมปนข้าวทั้งข้าวเหนียว ข้าวสวย ข้าวลีบ ข้าวเขียว เป็นข้าวที่ไม่ได้ขนาด ไม่มีคุณภาพ ข้าวจึงตกอยู่ในมือพ่อค้าคนกลาง ส่วนเกษตรกรขายให้สหกรณ์หรือบางคนก็ขายเขียวตั้งแต่ข้าวตั้งท้องจึงไม่ได้เดือดร้อนเพราะที่เดือดร้อนจริง ๆ ในตอนนี้คือกลุ่มพ่อค้าคนกลาง ซึ่งไม่สามารถระบายข้าวที่ซื้อเก็งกำไรไว้ และโรงสีทุกแห่งรู้ว่าถ้าข้าวที่ไม่ได้ซื้อผ่านกลุ่มสหกรณ์ของชุมชน ก็คือข้าวของพ่อค้าคนกลางจึงปฏิเสธไม่รับซื้อ

Posted In CategoriesNews