ภูเขาน้ำแข็งแตกตัวออกจากแอนตาร์กติกาไม่เกี่ยวกับโลกร้อน

ภูเขาน้ำแข็งขนาด 1,582 ตารางกิโลเมตรแตกตัวออกจากแอนตาร์กติกานักวิจัยชี้เป็นวัฏจักรตามธรรมชาติเพื่อคงขนาดเดิม ไม่เกี่ยวกับโลกร้อนที่ทวีปแอนตาร์กติกา มีภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ราว 1,582 ตารางกิโลเมตร แตกตัวออกไปจากพื้นที่ดาวเทียมยุโรปและอเมริกาค้นพบการก้อนน้ำแข็งดังกล่าวและตั้งชื่อมันว่า D28 ซึ่งแยกตัวออกจากธารน้ำแข็งใหญ่

Amery โดยระบุว่าเป็นการแตกตัวตามธรรมชาติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “เฮเลน อะแมนดา ฟริกเกอร์” นักวิจัยด้านธารน้ำแข็งชาวอเมริกัน ประเมินว่าน้ำแข็งก้อนนี้มีความหนาประมาณ 210 เมตร และมีมวลน้ำแข็งประมาณ 315,000 ล้านตัน ซึ่งแม้จะมีขนาดใหญ่ แต่การแตกตัวออกไปถือวัฏจักรตามปกติของธารน้ำแข็ง ที่จะต้องสลัดบางส่วนออกไปเมื่อมีน้ำแข็งเพิ่มเข้ามา เพื่อรักษาขนาดไว้คงเดิม

Posted In CategoriesNews