รัฐอุ้มเอสเอ็มอีลดผลกระทบน้ำมัน

รัฐบาลช่วยเอสเอ็มอีลดผลกระทบราคาน้ำมันสูง กำหนดศูนย์ SSRC ทั่วประเทศรับแจ้งปัญหา ดันสินเชื่อดอกเบี้ยร้อยละ 1 ลดต้นทุนการเงิน

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากราคาน้ำมันปรับขึ้นและมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพิ่มสูง ดังนั้น เพื่อจะลดผลกระทบดังกล่าว รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดให้ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SSRC) ซึ่งมีศูนย์บริการกระจายกว่า 270 แห่งทั่วประเทศ รวบรวมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวเนื่องกับการสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยไว้ครบถ้วนในจุดเดียว เพื่อทำหน้าที่เป็นจุดรับแจ้งปัญหาหรือขอรับความช่วยเหลือจากผลกระทบราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วตรงความต้องการมากที่สุด ซึ่งจะมีทั้งมาตรการช่วยเหลือไม่ใช่การเงิน และการเงินช่วยพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ยกระดับปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีศักยภาพและภูมิคุ้มกันมากกว่าเดิม ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

สำหรับมาตรการช่วยเหลือที่ไม่ใช่การเงินนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมชุด 9 มาตรการยกระดับปรับเปลี่ยนเอสเอ็มอีให้มีความสามารถในการแข่งขันก้าวสู่ยุค 4.0 เช่น พัฒนาธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยียกระดับการผลิตด้วยระบบออโตเมชั่น สร้างแพลตฟอร์มเชื่อมเครือข่ายสากล เป็นต้น

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการเอสเอ็มอีแบงก์ กล่าวว่า ธนาคารได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจัดมาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน รูปแบบสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ เพื่อให้เอสเอ็มอีใช้เป็นทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องลดผลกระทบในภาวะที่ต้นทุนธุรกิจเพิ่มขึ้น ได้แก่ สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคลรายเล็กคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 1 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 7 ปี ไม่ต้องใช้หลักประกัน เปิดโอกาสให้รายย่อยที่มีปัญหาทางการเงินสามารถกู้ได้ (แม้เคยปรับโครงสร้างหนี้ หรือผ่อนชำระไม่ต่อเนื่องมาก็ตาม) วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย ให้ชำระแต่ดอกเบี้ยอย่างเดียวปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุด 3 ปีโดยทุกการกู้ 100,000 บาทเมื่อเทียบกับการกู้ธนาคารพาณิชย์ทั่วไปจะประหยัดต้นทุนวันละ 22 บาท อีกทั้งไม่ต้องคืนเงินต้นวันละ 43.25 บาทรวมแล้ว ทำให้มีเงินเหลือเพื่อไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจ 65.25 บาทต่อวัน

สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูปธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนและเชื่อมโยงต่อเนื่องรวมทั้งผู้ประกอบการใหม่หรือธุรกิจผลิตหรือบริการต่าง ๆในชุมชน มีบริการสินเชื่อเศรษฐกิจติดดาวคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 3 คงที่ 3 ปีแรกผ่อนนาน 7 ปีวงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย ไม่มีหลักประกัน สามารถใช้ บสย.ค้ำประกันฟรี 4 ปีแรกโดยกู้ 1 ล้านบาทผ่อนเพียง 460 บาทต่อวันเท่านั้น

ขณะที่เอสเอ็มอีที่ต้องการยกระดับปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบออโต้เมชั่น เพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือบริการ สามารถใช้บริการสินเชื่อ “Transformation Loan เสริมแกร่ง” (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรระยะที่ 2) อัตราดอกเบี้ยถูกเพียงร้อยละ 4ต่อปี ตลอดอายุโครงการ 7 ปีวงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาทต่อรายเพื่อใช้ลงทุนและหมุนเวียนในกิจการวงเงิน 10 ล้านบาทแรกสามารถใช้ บสย.ค้ำประกันได้ โดยไม่เสียค่าจดจำนองและไม่มีค่าซื้อประกันพ่วง.-สำนักข่าวไทย

Posted In CategoriesNews