ศาลเจ้ากะทู้

รู้ไหมว่าจุดเริ่มต้นของประเพณีถือศีลกินผักอันเลื่องชื่อของภูเก็ตนั้น เกิดขึ้น ณ ศาลเจ้าเก่าแก่แห่งนี้ ซึ่งนับเป็นศาลเจ้าที่อยู่คู่กับภูเก็ตมายาวนาน และคนภูเก็ตนิยมเรียกศาลเจ้าแห่งนี้ว่า “อ๊ามกะทู้” หรือ “ฉายตึ้ง” (“อ๊าม” เป็นคำที่ชาวภูเก็ตใช้เรียกแทนคำว่าศาลเจ้า) ว่ากันว่าในสมัยอดีต บริเวณที่ตั้งศาลเจ้าเป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในแร่ธาตุ โดยเฉพาะแร่ดีบุกที่มีมากเป็นพิเศษ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุดึงดูดให้ชาวจีนพากันหลั่งไหลเข้ามา

และการเข้ามาของพวกเขานั้น ก็ได้นำวัฒนธรรม ความเชื่อ การนับถือเทพเจ้าและบรรพชนเข้ามาด้วย จึงได้เกิดเป็นศาลเจ้ากะทู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านในพื้นที่ มีเหตุการณ์สำคัญเล่าว่า ครั้งหนึ่งได้มีคณะงิ้วเดินทางจากเมืองจีนมาเปิดการแสดงที่บ้านกะทู้ แล้วจู่ ๆ นักแสดงเกิดล้มป่วยขึ้นมากะทันหัน ทำให้คณะงิ้วลงความเห็นว่าเพราะตนยังไม่ได้ประกอบพิธีกินผักที่กระทำสืบทอดกันมาจนเป็นประเพณีที่เมืองจีนนั่นเอง จึงได้ประกอบพิธีดังกล่าว ณ โรงงิ้วที่ทำการแสดง หลังจากประกอบพิธีเสร็จแล้ว นักแสดงที่เคยล้มหมอนนอนเสื่อก็หายป่วยเป็นปลิดทิ้ง สร้างความประหลาดใจให้แก่ชาวกะทู้ยิ่งนัก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand