สิ่งสำคัญในการเผชิญกับความท้าทายระดับโลก

การที่ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศแรกเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเป็นประธานของประเทศไทยในการประชุมเห็นว่าสมาชิกอาเซียนยินดีต้อนรับ ความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืนทั่วโลกเห็นได้ชัดว่าการรวมกลุ่มอย่างต่อเนื่องของภูมิภาคเป็นสิ่งที่สำคัญ ายระดับโลกในปี 2019

ธุรกิจต่าง ๆ กำลังร้องขอการพัฒนาที่จับต้องได้ซึ่งจะทำให้การค้าภายในภูมิภาคเป็นไปอย่างราบรื่นส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศและสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ดังนั้นการบรรลุการปฏิรูปมากขึ้นการรวมตัวและการเปิดกว้างในปี 2562 จะช่วยให้ภูมิภาคทั้งลงทุนและป้องกันตัวเองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

Posted In CategoriesNews