อูเบอร์ ประกาศปลดพนักงาน 3,000 คน ปิดสำนักงาน 45 แห่งทั่วโลก

อูเบอร์ เทคโนโลยีส์ อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทสหรัฐที่ให้บริการรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน ประกาศปลดพนักงาน 3,000 คน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ ในอีเมล์ที่มีการส่งถึงพนักงาน นายดารา คอสโรวชาฮี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอูเบอร์ ยังระบุว่า อูเบอร์จะปิดสำนักงานจำนวน 45 แห่งทั่วโลก

รวมทั้งจะยุติธุรกิจบางอย่าง เช่น การขนส่งสินค้าก่อนหน้านี้ อูเบอร์ประกาศปลดพนักงาน 3,700 คนในวันที่ 6 พ.ค. โดยระบุถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ การปลดพนักงานทั้ง 2 รอบ ส่งผลให้อูเบอร์เหลือพนักงานจำนวน 20,000 คนทั่วโลก อูเบอร์ ประกาศปลดพนักงาน 3,000 คน ปิดสำนักงาน 45 แห่งทั่วโลก เซ่นพิษโควิด-19

Posted In CategoriesNews