เกาหลีใต้จะผ่อนคลายข้อจำกัดการใช้พลาสติกในช่วงที่เกิดความกังวลเรื่องไวรัส

เกาหลีใต้จะผ่อนปรนกฎระเบียบเรื่องการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งเป็นการชั่วคราวตามร้านกาแฟ และร้านอาหารในสนามบิน ท่าเรือ และสถานีรถไฟ ในช่วงที่เกิดความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เกาหลีใต้ห้ามร้านกาแฟและร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดใช้ถ้วยและจานพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2561 โดยกำหนดให้ต้องใช้ถ้วยและภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เท่านั้นสำหรับการรับประทานในร้าน แต่ท่ามกลางความกังวลของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการระบาดของไวรัส กระทรวงสิ่งแวดล้อมจึงตัดสินใจอนุญาตให้แต่ละจังหวัดใช้ดุลยพินิจในการผ่อนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้สินค้าพลาสติกได้ หากเห็นเป็นเรื่องเร่งด่วน

ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่า การใช้ภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้จะเป็นช่องทางในการแพร่ไวรัส อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของรัฐบาลเกาหลีใต้มีขึ้นเพื่อลดความกระวนกระวายใจของประชาชนเรื่องการติดเชื้อ หลังจากก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ได้พบผู้ติดเชื้อไปแล้ว 23 คน การผ่อนปรนกฎระเบียบชั่วคราวจะมีผลต่อร้านกาแฟและร้านอาหารในสนามบิน ท่าเรือ สถานีรถไฟ และสถานีขนส่ง ที่มักมีชาวต่างชาติแวะเวียนไปใช้บริการ

Posted In CategoriesNews