เผยผลสำรวจพาไปรู้จักผู้ประท้วงฮ่องกง

ผลสำรวจทางวิชาการที่เผยแพร่เมื่อไม่กี่วันก่อนเผยว่า ผู้ประท้วงในฮ่องกงขณะนี้ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เกือบครึ่งอายุ 20 ปีเศษ และเกือบทุกคนชิงชังตำรวจ

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไชนีสแห่งฮ่องกง มหาวิทยาลัยหลิ่งหนาน มหาวิทยาลัยฮั่งเส็งแห่งฮ่องกง และมหาวิทยาลัยแบ๊บติสต์ฮ่องกงร่วมกันจัดทำ “ผลสำรวจในพื้นที่เรื่องผู้ประท้วงต่อต้านร่างกฎหมายส่งตัวร้ายข้ามแดนในฮ่องกง” ตระเวนพูดคุยกับผู้ประท้วง 12 แห่ง มีทั้งการประท้วงขนาดใหญ่ การประท้วงแบบอยู่กับที่ และการประท้วงที่มีการเคลื่อนขบวน ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายนถึง 4 สิงหาคม มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 6,688 คน ร้อยละ 54 เป็นชาย ร้อยละ 46 เป็นหญิง และเผยแพร่ผลการศึกษาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา

ผู้ตอบร้อยละ 77 เผยว่า มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 21 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ส่วนเรื่องกลุ่มอายุพบว่า วัย 20-29 ปีมีมากที่สุดถึงร้อยละ 49 รองลงมาคือวัย 30-39 ปีมีร้อยละ 19 วัย 40 ปีขึ้นไปมีร้อยละ 16 และวัยต่ำกว่า 20 ปีมีร้อยละ 11 ผู้ตอบร้อยละ 50 มองว่าตัวเองเป็นชนชั้นกลาง และร้อยละ 41 มองว่าตัวเองเป็นกลุ่มคนรากหญ้า ต่อข้อถามถึงเหตุผลที่ออกมาประท้วง ผู้ตอบร้อยละ 87 เผยว่าต้องการให้ถอนร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ ร้อยละ 95 บอกว่าไม่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในการรับมือกับผู้ประท้วง และร้อยละ 92 ต้องการให้ตั้งคณะสอบสวนอิสระตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

Posted In CategoriesNews