แก้ไขผลที่เกิดก่อนกำหนดในเซลล์เม็ดเลือดของผู้หญิง

ประสิทธิภาพในการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดนักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจดูว่ายีนตัวใดมีการขึ้นหรือลงของเซลล์เม็ดเลือดของผู้หญิงที่มีประสบการณ์การคลอดก่อนกำหนดโดยธรรมชาติเพื่อระบุการแสดงออกของยีน จากนั้นพวกเขามองหาลายเซ็นตรงข้ามในเซลล์ที่ได้รับยา 1,309 ตัวโดยใช้เหตุผลว่าถ้ายาสามารถแก้ไขผลที่เกิดก่อนกำหนดในเซลล์เม็ดเลือดของผู้หญิง

ยาอาจป้องกันการคลอดก่อนกำหนดมีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในสัตว์หรือการศึกษาในมนุษย์พวกเขามียา 13 ชนิดติดอันดับตาม “คะแนนการกลับรายการ” ซึ่งเป็นมาตรวัดระดับที่สามารถ ย้อนกลับลายเซ็นการแสดงออกของยีนของการคลอดก่อนกำหนดยาเสพติดอื่น ๆ ที่ระบุโดยหน้าจอการคำนวณรวมถึงกระเทือนซึ่งใช้แล้วในการรักษาเกิดการคลอดก่อนกำหนดที่เกิดขึ้นเอง, กรดโฟลิกที่มอบให้กับผู้หญิงในระหว่างตั้งครรภ์เพื่อป้องกันข้อบกพร่องที่เกิด, ยาปฏิชีวนะสามชนิด, และยาลดความดันโลหิต