โรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักในการพัฒนาหยุดหายใจขณะหลับ

โรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักในการพัฒนาหยุดหายใจขณะหลับมีสาเหตุอื่น ๆ เช่นมีต่อมทอนซิลขนาดใหญ่หรือขากรรไกรปิดภาคเรียน ช่วยเพิ่มภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับในผู้ป่วยประมาณ 75% แต่สำหรับอีก 25 เปอร์เซ็นต์ผู้ที่อาจมีปัญหาในการทนต่อเครื่อง ตัวเลือกการรักษาทางเลือกเช่นเครื่องใช้ทางปากหรือทางเดินหายใจส่วนบนการผ่าตัดมีความซับซ้อนมากขึ้น

ผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีและไม่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับและพบว่าผู้เข้าร่วมที่มีอาการมีลิ้นใหญ่กว่าอย่างมีนัยสำคัญและร้อยละของไขมันในลิ้นสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่มี นักวิจัยขั้นต่อไปคือการตรวจสอบว่าการลดไขมันในลิ้นจะช่วยปรับปรุงอาการและเพื่อตรวจสอบสาเหตุและผลกระทบเพิ่มเติมคนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่รุนแรงจนถึงขั้นรุนแรงซึ่งเป็นโรคอ้วน ผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 30.0 ผ่านการผ่าตัดลดน้ำหนักหรืออาหารผู้ป่วยหายไปเกือบ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยกว่าหกเดือน โดยรวมคะแนนหยุดหายใจขณะหลับของผู้เข้าร่วมดีขึ้นร้อยละ 31 หลังจากการแทรกแซงการลดน้ำหนักที่วัดโดยการศึกษาการนอนหลับ